tel: 48 790 813 281 email: dragongrupa@wp.pl

Wymagania egzaminacyjne na stopnie poniżej 14 roku życia / Dragon

Wymagania egzaminacyjne na stopnie poniżej 14 roku życia Fight Club/KARATE

System stopni KYU - Junior - dotyczy dzieci do 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 - 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite.

Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień "Junior" zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).

Ponadto obowiązuje następująca zasada:

Nie można pomijać  kolejności egzaminów.
Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5cm.
Odległość pagonów od siebie 1.5cm
Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7cm


Wymagania Egzaminacyjne do 14 lat !!!


10.1 Kyu - pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: dojo - sala, kiai – okrzyk, seiken – pięść, morote – podwójne, dachi – pozycja, geri – kopnięcie, tsuki – pchnięcie, hiza - kolano, hajime - zaczynać, naprzód, start
 2. KIERUNKI: hidari – lewa, migi – prawa
 3. STREFY UDERZEŃ: jodan – strefa górna, chudan – strefa środkowa, gedan – strefa dolna
 4. Pozycje: fudo – dachi - pozycja wyjściowa (otwarta)
 5. Uderzenia/cięcia: seiken morote tsuki (jodan, chudan, gedan) – pchnięcie pięścią oburącz ( strefy środkowe, górne, dolne)
 6. Kopnięcia: hiza - geri (chudan) - kopnięcie kolanem w strefę środkową
 7. Test sprawności: 50 razy zaciskanie pięści, 10 przysiadów (obciążone całe stopy, ręce dowolnie)

10.2 Kyu - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: seiza - pozycja medytacji siedząc, naore – powrót, uraken – odwrócona, shomen - przód, front, czoło, uchi – uderzenie, cięcie
 2. Pozycje: zenkutsu dachi - pozycja wykroczna
 3. Uderzenia: uraken shomen uchi - uderzenie w przód odwróconą pięścią
 4. Bloki: seiken morote gedan barai – dolne zagarnięcie pięścią oburącz
 5. Kopnięcia: hiza geri chudan plus kiai – kopnięcie kolanem w strefę środkową z głośnym okrzykiem
 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi z seiken morote gedan barai + naore
 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie

10.3 Kyu - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: kara – pusta, te – ręka, karate – pusta ręka, osu - tak, dziękuję, pozdrawiam
 2. Pozycje: heiko dachi - pozycja równoległa, yoi dachi -  pozycja gotowości
 3. Uderzenia/cięcia: seiken tsuki (jodan, chudan, gedan) - pchnięcie pięścią (strefa środkowa, górna, dolna)
 4. Bloki: gedan barai - dolne zagarnięcie pięścią
 5. Kopnięcia: hiza - geri jodan plus kiai – kopnięcie kolanem w strefę górną z głośnym okrzykiem
 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi z morote gedan barai/gedan barai + naore
 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach 

9.1 Kyu - pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: karatega – strój, obi – pas, liczenie po japońsku do 10, oj – ta sama, uke – blok, keage – wymach, podbicie, wznoszący, mae – przód, dystans, Ura – przeciwnie, odwrotnie, tylna strona
 2. Pozycje: heisoku dachi - pozycja (stopy razem)
 3. Uderzenia/cięcia: z pozycji zenkutsu dachi (w miejscu) uderzamy  seiken oi tsuki (jodan, chudan, gedan) - pchnięcie pięścią, strona ta sama (strefa górna, środkowa, dolna)
 4. Bloki: seiken jodan uke - blok górny pięścią
 5. Kopnięcia: mae keage – wymach nogą w przód
 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu dachi z oi  tsuki + naore
 7. Test sprawności: 20 przysiadów (obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo), 10 wahnięć w formie kołyski (na brzuchu z leżenia przodem) 

9.2 Kyu - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: shihan – mistrz, sensei - nauczyciel, sempai - starszy stopniem, gyaku – przeciwnie, przeciwstronnie, kin - krocze
 2. Pozycje: musubi dachi - pozycja medytacji (stojąc)
 3. Uderzenia/cięcia: z pozycji zenkutsu dachi (w miejscu) uderzamy  seiken gyaku tsuki (jodan, chudan, gedan)- pchnięcie pięścią, strona przeciwna (strefa górna, środkowa, dolna)
 4. Bloki: seiken chudan soto uke - blok pięścią do wewnątrz na strefą środkową
 5. Kopnięcia: kin geri – kopnięcie stopą w krocze
 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu dachi z gyaku tsuki + naore
 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód (z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty), 10 wahnięć w formie kołyski (na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan)  

9.3 Kyu - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: kyokushin – droga prawdy, mawate – obrót, ago - podbródek
 2. Pozycje: nekoashi dachi - pozycja kota
 3. Uderzenia/cięcia: seiken ago uchi - uderzenie w podbródek pięścią
 4. Bloki: seiken chudan uchi uke - blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową
 5. Kopnięcia: mae geri chudan - kopnięcie w przód (stopą) (strefa środkowa)
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z oi tsuki, obrót (mawate) z gedan barai + naore
 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion (z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach),  10 wahnięć w formie kołyski (na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył)

 

8.1 Kyu - niebieski pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: Przysięga Dojo, shuto – kant dłoni, mawashi – okrężnie, teisoku – wewnętrzny kant stopy, soto – od zewnątrz do wewnątrz
 2. Pozycje: kokutsu dachi - pozycja zakroczna
 3. Uderzenia/cięcia: shuto sakotsu uchi komi - uderzenie prowadzone w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
 4. Bloki: teisoku soto mawashi uke - blok okrężny prostą nogą do środka (wewnętrznym kantem stopy)
 5. Kopnięcia: teisoku soto mawashi keage - kopnięcie okrężne prostą nogą do środka (wewnętrznym kantem stopy)
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z geri, obrót (mawate) z morote gedan barai + naore
 7. Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek w tył (z leżenia na plecach) 

8.2 Kyu - niebieski pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: nogare - sposób oddychania, sokuto - zewnętrzna krawędź stopy, haisoku    sklepienie stopy
 2. Pozycje: moroashi dachi - pozycja obunóz, uchi hachiji dachi - pozycja (stopy do środka)
 3. Uderzenia/cięcia: shuto sakotsu uchi - uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
 4. Kopnięcia: sokuto uchi mawashi keage - kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz (zewnętrznym kantem stopy)
 5. Renraku: krok w tył do zenkutsu dachi z gedan barai plus gyaku tsuki + naore
 6. Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat. 

8.3 Kyu - niebieski pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: ganmen – skroń, yoko – w bok, chusoku - poduszki stopy
 2.  Pozycje: sanchin dachi - pozycja trójkątów, 
 1. Uderzenia/cięcia: shuto (yoko) ganmen uchi - uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
 2. Kopnięcia: mae geri (chusoku)  jodan   - kopnięcie w przód (poduszką stopy) (strefa głowy)
 3. Renraku: trzy kroki zenkutsu dachi z uke plus gyaku tsuki obrót z gedan barai + naore
 4. Kata: kata - forma, kształt - kihon kata I
 5. Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku (nogi proste w kolanach) 

 

7.1 Kyu - niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: nogare - sposób oddychania, hizo - żebra, okolica nerek
 2. Pozycje: kiba dachi - pozycja jeźdźca
 3. Uderzenia/cięcia: uraken sayu uchi - uderzenie w bok odwróconą pięścią, uraken hizo uchi - uderzenie w żebro odwróconą pięścią
 4. Kopnięcia: sokuto kansetsu geri - kopnięcie zewnętrznym kantem stopy w staw kolanowy
 5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchin dachi z tsuki/uchi/geri/uke, obrót poprzez przekrok + naore
 6. Kata: taikyoku I
 7. Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

7.2 Kyu - niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: Etykieta Dojo, kakato - pięta, hizo - żebra, okolice nerek
 2. Pozycje: tsuru ashi dachi - pozycja żurawia
 3. Uderzenia/cięcia: uraken yoko uchi (jodan, chudan, gedan) - uderzenie w bok odwróconą pięścią
 4. Kopnięcia: kakato mae oroshi geri - kopnięcie piętą w dół
 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z mae geri plus gyaku tsuki, obrót z morote gedan barai + naore
 6. Kata: taikyoku II
 7. Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami 

7.3 Kyu - niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: Historia Karate Kyokushin, shuto - zewnętrzna krawędź dłoni, „ręka nóż"
 2. Pozycje: kake dachi - pozycja "hak"
 3. Uderzenia/cięcia: shuto mawashi uchi - uderzenie okrężne w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
 4. Kopnięcia: sokuto yoko keage (chudan, jodan) - kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne), kakato ushiro keage (gedan, chudan, jodan) - kopnięcie w tył piętą (dolne, środkowe, górne)
 5. Bloki: shuto mawashi uke - blok okrężny kantem dłoni
 6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu dachi z shuto mawashi uke, obrót poprzez przekrok + naore
 7. Kata: sakugi I
 8. Test sprawności: 10 razy tzw. sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach

 

6.1 Kyu - żółty pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: Historia Sosai Mas Oyamy, tate - od góry do dołu, wzdłuż, pionowo
 2. Pozycje: kamae dachi - pozycja walki
 3. Uderzenia/cięcia: seiken tate tsuki (jodan, chudan, gedan) - pchnięcie pięścią (ułożoną w pionie)
 4. Kopnięcia: haisoku mawashi geri (gedan) low kick - kopnięcie okrężne stopą - sklepieniem (dolne, środkowe, górne) 
 5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate tsuki, obrót poprzez zakrok + naore 
 6. Kumite: Wolna Walka - 5 x 1 minuta   
 7. Kata: sakugi II
 8. Test sprawności: 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach 

6.2 Kyu - żółty pas + 2 czerwone pagony   

 1. Teoria i komendy: Wiedza na temat Światowej Organizacji Karate, tetsui - zewnętrzna część ściśniętej pięści, „stalowy młot", hizo - żebra
 2. Pozycje: kamae dachi (mae, ushiro, yoko) – poruszanie się krokiem dostawnym w pozycji walki (przód, tył, bok)
 3. Uderzenia/cięcia: tetsui hizo uchi - uderzenie pięścią "młotem" w żebra, tetsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan) - uderzenie pięścią "młotem" w bok (strefa środkowa, górna i dolna)
 4. Kopnięcia: haisoku mawashi geri chudan – kopnięcie okrężne stopą – sklepieniem (strefa środkowa)
 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z mae keage/yoko keage/ soto keage plus gyaku tsuki/obrót + naore
 6. Kumite: Wolna Walka - 10 x 1 minuta. 
 7. Kata: Taikyoku III 
 8. Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót 

6.3 Kyu - żółty pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: Pozycja Polaków w Europie i na Świecie w Karate Kyokushin   
 2. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki
 3. Uderzenia/cięcia: tetsui kome kami uchi - uderzenie pięścią "młotem" w skroń, urken - shita - tsuki.  
 4. Bloki: osae uke
 5. Kopnięcia: haisoku mawashi geri (jodan) - kopnięcie okrężne stopą - sklepieniem (górne)
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu dachi z kin geri/mae - geri/mawashi - geri plus gyaku tsuki/obrót + naore
 7. Kumite: Wolna Walka - 15 x 1 minuta.
 8. Kata: pinan I
 9. Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz 

 

5.1 Kyu - żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon  

 1. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego  
 2. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki 
 3. Uderzenia/cięcia: seiken mawashi uchi (chudan, jodan) - uderzenie okrężne pięścią
 4. Bloki: seiken morote chudan uchi uke - blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową (oburącz)
 5. Kopnięcia: sokuto yoko geri (chudan, jodan) - kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne) 
 6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae geri/mawashi geri/yoko geri plus gyaku tate tsuki + obrót (mawate) + naore 
 7. Kumite: Wolna Walka - 20 x 1 minuta
 8. Kata: pinan II 
 9. Test sprawności: 5 podciągnięć na drążku 

5.2 Kyu - żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate, kakato - pięta
 2. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai 
 3. Uderzenia/cięcia: gohon nukite - (dłoń w pionie, palce szpony)
 4. Bloki: seiken chudan uchi uke/ gedan barai - blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową/ dolne zagarnięcie pięścią
 5. Kopnięcia: kakato ushiro geri (gedan, chudan, jodan) - kopnięcie w tył piętą (dolne, środkowe, górne) 
 6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate tsuki plus gyaku tate tsuki, obrót (mawate) + naore   
 7. Kumite: Wolna Walka - 25 x 1 minuta
 8. Kata: sakugi III   
 9.  Test sprawności: 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu

5.3 Kyu - żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: Komendy stosowane na zawodach, Nukite – ręka włócznia, opuszki palców   
 2. Pozycje: tzw. walka z cieniem 
 3. Uderzenia/cięcia: ippon nukite – dłoń włócznia (atak palcem wskazującym), nihon nukite - dłoń włócznia (atak palcem wskazującym + palcem środkowym), yohon nukite - dłoń włócznia (palce razem) 
 4.  Bloki: seiken jodan juji uke - blok krzyżowy pięścią na strefę górną, seiken gedan juji uke  - blok krzyżowy pięścią na strefę dolną
 5. Kopnięcia: sokuto yoko geri (chudan, jodan) - kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne)   
 6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate tsuki + gyaku tate tsuki + mae geri/mawashi geri/yoko geri + obrót (mawate) podnosząc ręce + naore
 7. Kumite: Wolna Walka - 30 x 1 minuta   
 8. Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata
 9. Test sprawności: próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej